Archive for October, 2011

L.A.V! – Teatrul de (cu!) marionete

Pentru că am început să prindem gustul teatrului, pentru că lunea trecută am făcut puţin teatru “de sufragerie” (hihihi, atât la propriu, cât şi la figurat, cei care au fost acolo ştiu despre ce vorbesc 😀 ), pentru că ne dorim un spectacol cât de curând, ei bine, dragilor, luni ne vedem la teatrul de marionete din Arad unde, pentru 2 ore …SCENA NE APARŢINE!!!

întâlnirea – la 16:30 în faţa teatrului, pe strada Episcopiei.

Recuzită: 1. – o crenguţă, rămurică, ce o fi – pentru partea a doua a poveştii.

2. – o Biblie (cine nu are, să îmi spună înainte şi îi aduc)

3. – o bucată zdravănă de imaginaţie şi chef de scenă!

Vă aştept cu tot dragul, pe toţi, până la ultimul!

 

Share
Friday, October 28th, 2011 Articole 2 Comments

EDUCAȚIA SEXUALĂ ÎNTRE NECESITATE ȘI EȘEC (articol preluat)

EDUCAȚIA SEXUALĂ ÎNTRE NECESITATE ȘI EȘEC

 

Revoluția sexuală din ultimile decenii pune toate categoriile de vârstă, dar mai ales pe cei tineri în fața unui asalt fără precedent în istorie. Din toate colțurile, vitrinele, ecranele și trotuarele chipul dezvăluit și agresiv al desfrâului provoacă la atitudine. Exponenții educației sexuale susțin că adolescenții care cunosc date despre funcția sexuală sunt capabili să manifeste atitudini corecte față de aceste provocări. Experiența din statele occidentale a dovedit tocmai contrariul: beneficiarii educației sexuale au devenit tot mai neputincioși și fleșcăiți, victime ale sexualității. Modul în care s-a făcut în aceste zone educația sexuală nu a favorizat atitudini exemplare.

– Am spus eu că religia este împotriva educațe sexuale! – va spune cineva.

– Nu suntem împotriva acestei educații, ci împotriva modului în care se face.

– Dar cum trebuie să se facă?

-Am căutat anumite materiale despre educația sexuală. Dincolo de anumite precizări și informații corecte, materialele cercetate au lipsuri majore motiv pentru care nu ajung la rezultatul scontat.

În primul rând nu am găsit nicăieri precizată legătura intrinsecă dintre plăcere și rost.

Ci dimpotrivă, plăcerea este prezentată ca fiind ruptă de rost. Plăcerea este prezentată ca scop în sine. Fără a apela la morala creștină orice observator onest poate să constate că în viață plăcerea este unită cu rostul pentru ca rostul sau sensul să se împlinească mai ușor.

De exemplu: există plăcerea gustului pentru ca omul să se hrănească, există plăcerea odihnei pentru ca omul să-și refacă puterea fizică. Ne amintim cu dispreț și oribil dezgust despre orgiile antice în care sclavii lăcomiei își goleau prin vomitare stomacul pentru a-și împlini cu nesaț plăcerea gustului, plăcerea de a mânca din nou.

Cei care se pretind educați nu dau trupului cât cere, ci atât cât are nevoie. Nu excludem plăcerea, dar nici nu o pustiim de rost pentru că nu avem numai simțuri ci și rațiune.

Pedofilia, adulterul, avortul, pornografia, incestul, violul și toate devierile de acest fel sunt posibile pentru că oamenii care se pretind deștepți au rupt rațiunea sexualității de plăcerea sexualității. Ca și în orgiile antice de care am amintit, numai hămesiții și lacomii fac această ruptură ontologică.

Funcția sexuală este un instinct, iar acesta ca orice instinct trebuie controlat, strunit și valorificat în vederea unui scop precis.

Stimați părinți, onorați formatori de caractere, dragi adolescenți, funcția sexuală este integră, constructivă și benefică numai între soții care s-au făgăduit reciproc pentru toată viața. Numai între ei acest dat al vieții omenești își împlinește rostul: încununarea iubirii responsabile și nașterea de prunci. Viața sexuală ruptă de acest rost devie o puternică fiară sălbatică ce rupe, sfâșie, strivește fără cruțare și în multe cazuri chiar și ucide. Credeți că exgerez? Deschideți ziarele, uitați-vă la știri și vă veți convinge.

 

În al doilea rând în foarte multe cazuri educația sexuală se limitează la expunerea setului de mijloace anticoncepționale. Pe pereții spitalelor, în reviste, poate și la orele de dirigenție adolescenții află cum pot folosi tot felul de instrumente pentru „a se proteja”. Exponenții educației sexuale susțin cu tărie că este strict necesar ca adolescenții să cunoască detaliat aceste informații. Cei mai mulți care promovează această educație pierd din vedere un element esențial: chiar cel mai primitiv act sexual nu poate fi limitat la dimensiunea biologică.

 

Dacă educatorii ar avea o percepere cuprinzătoare a realității ar expune și argumenta cât mai clar că relațiile sexuale au consecințe decisive în multiple planuri: biologic, psihic, emoțional, etic, social, spiritual. Instrumentele de protejare pe care le pune la dispoziție medicina abia de rezolvă cu un risc al eșecului destul de mare evitarea sarcinii și a bolilor.

A reduce sexualitatea de dimensiunea ei biologică este diletanță și ignoranță. Și din păcate cu această înțelegere stereotipă se prezintă de multe ori educatorii în fața adolescenților. Încă nu s-a inventat până acum vreun prezervativ care să limiteze actul sexual la plăcere.

 

Există o lege universala care strigă solemn și sentențios la urechile tuturor surzilor și la răspântiile drumurilor: Nu-i posibil să desparți faptele de consecințele lor; încă nu s-a descoperit până acum vreo metodă de prevenire care să despartă cauza de efect. Plăcerea sexuală este o momeală care atrage după sine multe consecințe. Puțini au perspicacitatea să facă legătura dintre plăcere și urmări în termenii relației strânse cauză – efect.

 

Eu pun o întrebare simplă: care mijloace contraceptive evită depresiile, anxietățile și sentimetul disperării în viața tinerilor care până la căsătorie au tot felul de aventuri? Până acum nu s-a descoperit vreun prezervativ care să disocieze desfrâul de aceste consecințe. Chiar dacă nu se consumă relația trupească, dacă o pereche se desparte după câteva luni de prietenie, această rupere implică suferință, consum și uzură psihică.

Dar dacă se consumă între ei și relația trupească suferința este cu mult mai mare. Cunoaștem cu toții că până a ajunge la căsătorie, o persoană are mai multe „prietenii”. Unii trebuie să facă eforturi mari pentrua le număra. Dacă în toate aceste relații tinerii pot avea relații sexuale, „numai să aibă grijă să evite sarcina”, cine poate anticipa uzura psihică, plictiseala, relativizarea fidelității conjugale cu care soții vor intra în viața de familie? Oare chiar trebuie demonstrație meticuloasă ca să înțelegi că mușcând cu poftă dintr-o cruzătură rămâi cu gura amară?

 

Amintesc celor care nu știu, fără să intru în detalii, că multe din anticoncepționale sunt numite impropriu cu acest nume. Acestea sunt de fapt avortive. Avem a face și aici cu o manipulare a limbajului. Multe dintre ele nu evită conceperea, ci distrug embrionul care deja este în dezvoltare din momentul conceperii. Dar nu ne-am propus aici să vorbim despre statutul embrionului uman.

 

Iubiți adolescenți așa-i că înțelegem de ce un număr îngrijorător de soți căsătoriți ajung în scurt timp la tribunal?

Iubiți formatori ați spus vreo dată celor educați că un bărbat care și-a sacrificat virilitatea și tinerețea în aventuri și plăceri senzuale nu va putea să ofere soției și eventualilor copii integritatea iubirii și a dăruirii?

Iubiți cititori priviți câte familii se destramă!

Oare chiar nu înțelegem că veșnica “nepotrivire de caracter” este un pretext fals care explică ieftin și superficial divorțul. Viața de familie își trage seva din rădăcinile copilăriei și ale adolescenței. De pe piedestalul sexualității cei care au capacitatea perceperii integrale și puterea controlului se înalță, iar cei desfrânați se prăbușesc.

„O, tineri! Dacă aţi şti voi unde vă duc aceste amoruri nesocotite, poate aţi fi mai scumpi cu risipirea iluziilor tinereţii voastre….Ce culegeţi voi din toate sacrificiile pe care le faceţi?…În locul iubirii, trădarea, în locul fericirii, disperarea care slăbeşte şi dărâmă energia facultăţilor voastre şi, ce e mai rău pierderea iluziilor care aduce cu sine scepticismul…- părintele tulburării care aduce cu sine sinuciderea” (Nicolae Filimon, Ciocoii vechi şi noi, Steaua Nordului, Constanţa, 2007, p. 71).

Intenționat am făcut apel la o carte de o circulație mai largă pe care o citesc toți liceenii la literatura română.

 

Dacă am avea intuiţia, înţelepciunea şi capacitea de trage cu ochii minţii cortina seducătoare a reclamelor erotizate, a filmelor de dragoste, a pornografiei, a aventurilor amoroase, a distracţiilor în care lascivitatea şi desmăţul sunt în plină desfăşurare, am descoperi dincolo de ea prunci sfârtecaţi de chiuretele medicilor, un fluviu morbid de sânge care cere răbunare, familii destrămate, vieţi deghizate, copii părăsiţi, tineri deprimaţi care îşi caută echilibru psihic la cabinetele de psihologie şi un întreg potop de amărăciuni. Iar dacă am am putea privi dincolo de cortina cernită şi simplă a vieţii curate, a disciplinei interioare, a stăpânirii de sine, a cumpătării am vedea dicolo de ea seninul întins peste cerul minții, aşezarea imperială a inimii şi frumuseţea unei tinereţi limpezi.

Când eram mici ne miram de fudulia şi prostia pe care le avea „fata babei” şi admiram simplitatea şi înţelepciunea pe care le avea „fata moşneagului”. Astăzi văd că această poveste este în plină desfăşurare. Cei lacomi și hămesiți care vor cu orice preţ să guste din senzualităţile promiţătoare, din aparenţele imediate care iau cu asalt mincinos chipul tinereţii, sunt siliţi să facă mai curând sau mai târziu experienţa iluziei. Iar cei care având simţ selectiv, aleg cu simplitate şi superioritate calea mai grea a înfrânării, gustă din roadele ei dulci. Desigur că această alegere nu poate face omul numai prin propriile sale puteri, această reuşită este dusă la capăt numai prin ajutorul care vine de sus. Fără ajutorul lui Dumnezeu această opţiune nu numai că nu poate fi făcută şi dusă la capăt, dar nici nu este dorită cu toate argumentele raţionale şi supraraţionale pe care le putem invoca în favoarea ei.

 

– Și ce! tinerii nu au voie să se cunoască? – va spune cineva

– Nu am spus asta. Cunoaşterea şi prietenia nu implică obligatoriu şi viaţă sexuală. În cazuri extrem de rare există incompatibilitate sexuală, nepotrivirea este de natură psihică, moralăi  şi educativă. Iar pentru a se proba aceste potriviri nu este nevoie cât de puţin de viaţă sexuală. A răpi darul mai înainte de a-l primi într-un cadru solemn şi festiv este semn de josnicie şi atitudine de joasă speţă. Acest cadru este Taina Nunţii, iar cel ce îl oferă este Dumnezeu.

Voi cei care aţi făcut din latura sexuală a fiinţei dumnezeul vostru, oare chiar nu  vă ruşinaţi de neamul feciorelnic al sfinţilor care scârbit de dorinţele voastre pururi băloşite de voluptate, au ales să trăiască în abstineţă sexuală toată viaţa? Replica lor este tăcută, dar chiar nu înţelegeţi că această tăcere strigă mai mai grav şi mai puternic decât tunetele?

Pe arena lumii se desfăşoară un război năprasnic: tupeul sugrumă sfiala, dansul brut dictat de muzica agresivă alungă cu sălbăticie tandreţea, frenezia senzuală izgoneşte fiorul poetic, curajul nu mai împarte frăţeşte cu ruşinea, stridentul şi artificialul şterge de pe chipurile oamenilor naturaleţea şi decenţa, iar pofta ucide dragostea. La capătul acestui război oamenii vor rămâne numai cu numele iubirii ca şi cu un fagure fără miere, ca şi cu o nucă fără miez.

 

Dragi cititori, dacă vă este milă de lumea în care trăiţi scutiţi-o măcar de mizeria şi desfrâul vostru!

Vasile Nica

Share
Wednesday, October 26th, 2011 Articole No Comments

NU! REFUZ!

Refuz să cred că:

– viaţa înseamnă BANI

– viaţa înseamnă SEX

– dragostea înseamnă SEX

– viaţa înseamnă DISTRACŢIE

viaţa înseamnă SUCCES

viaţa înseamnă CARIERĂ

– viaţa înseamnă SHOPPING

– distracţia înseamnă ALCOOL & ŢIGĂRI & DROG

– comunicarea înseamnă MESS

– “a fi cu cineva” înseamnă “A FACE SEX CU CINEVA”

– valoarea cuiva se numără în “BANII DIN PORTOFEL”

– gălăgia (claxoane, muzică, etc. ) înseamnă BUCURIE

– eticheta sau brandul (la haine, papuci, geantă sau şosete) dau vreo VALOARE UNEI PERSOANE

– sexul ţine loc de TANDREŢE

– sexul ţine loc de COMUNICARE

– sexul ţine loc de DRAGOSTE

superficialul, epidermicul – de oricare fel – VALOREAZĂ CEVA!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REFUZ SĂ CRED AŞA CEVA!

şi mai REFUZ ceva:

REFUZ SĂ CRED CĂ TU, LA 14, 15, 16 SAU 17 ANI, sau câţi poţi tu să ai – 35, 40 sau 55, POŢI SĂ CREZI AŞA CEVA!

TREBUIE,

TREBUIE,

TREBUIE ca Viaţa să însemne ALTCEVA!

……………………………………………………………………………………………..

concluzii după Prislop

Share
Saturday, October 22nd, 2011 Articole 2 Comments

L.A.V! – 24 octombrie 2011 – temă de casă

Luni, dragilor, vă aştept cu:

1. o crenguţă, un băţ, o nuia – ce vreţi voi, dar ceva de genul ăsta. O să vă explic eu ce şi cum 🙂

2. un fel de eseu pe următoarea temă (mai mult decât generoasă): “Prietena mea cea mai bună a căzut în curvie.”

Ce îi zici prietenei tale care curveşte? Până acum câteva luni era bine, o fată normală, cuminte, să zicem. Ştiai că are un prieten de ceva vreme dar apoi, treptat, a început să se îndepărteze de tine, apoi a rupt legătura cu tine. Ultima oară când ai văzut-o era schimbată total: o schimbare vizibilă – păr vopsit strident, unghii imense, etc, dar şi o schimbare subtilă, pe care nu ai putea-o numi, dar pe care o simţi.

Ei bine, afli apoi că “o face” cu “prietenul” ăla al ei.

Ce îi mai poţi spune? Cum o mai poţi tu ajuta? Ce crezi că ar mai putea-o opri din alunecarea în care se află?

Ce ar mai putea să o pună pe gânduri?

………………………………………………

…sunt chiar curioasă de părerea voastră.

Şi, cine ştie, poate fata (fetele) care se află în situaţia respectivă, va fi pusă pe gânduri de cuvintele voastre…

Share
Thursday, October 20th, 2011 Articole No Comments

Prislop 22 octombrie 2011 – detalii + POEZIA

Sâmbătă la ora 8:45 – 9:00, întâlnire în faţa gării din Arad.

Vă rog să aveţi haine de iarnă, e frig la Prislop. Fetele, m-aş bucura să aveţi o fustă pe voi şi, evident, ceva de acoperit capul.

Ne întoarcem cel târziu la ora 19:00, mai ales în funcţie de ce fel de vreme vom avea.

Mai am 2 locuri libere, sunt curioasă pentru cine sunt 🙂

Vă aştept cu tot dragul!

Vom cânta pe drum, pe lângă imnul taberei şi poezia dedicată părintelui Arsenie, pe care v-o ataşez aici ca să o puteţi printa şi învăţa:

De la Vaţa-n Sibii, din Prislop la Sinaia,
munţii îi ştiu pe de rost vîlvătaia,
şi-n Sîmbăta lui de de-a pururea Sus
lumina mai are atîtea de spus!

Sîn Zianul Arsenie e mai viu decît noi
şi în veacul de-acum, şi în veacul de-apoi;
e viaţă de taină şi clară-vedere,
iar neamul prin el după Cruce se cere.
Sîn Zianul Arsenie e darul tîrziu
a tot ce-a rămas din Valahii mai viu,
şi-oricît pasul vremii de tare ne-ar bate,
nu-i nimeni să-l poată goni din cetate.
Sîn Zianul Arsenie e temeiul prin care
iubirea se-ntoarce-napoi la izvoare,
şi nu-şi mai e sieşi făptura măsură,
ci Duhul ce-n ea zămisleşte şi-ndură.
Sîn Zianul Arsenie e mai multul ce ştie
că nu-i plinătate de nu e pustie,
iar tîlc de rîvnim, să-l cătăm se cuvine
în gura de rai a uitării de sine.
Sîn Zianul Arsenie e visul frumos
pe care-l visează pe lume Hristos,
şi-n umbra lui moartea, din cruntă ce este,
se face, cu iadul cu tot, de poveste…
De la Vaţa-n Sibii, din Prislop la Sinaia,
munţii îi ştiu pe de rost vîlvătaia,
şi-n Sîmbăta lui de de-a pururea Sus
lumina mai are atîtea de spus!
Share
Wednesday, October 19th, 2011 Articole 4 Comments

PECICA – aproape de final

Ahhh, dragii mei, timpul trece de 10 ori mai repede decât anul trecut!

De-abia am clipit, de-abia mi-a intrat în ritm mersul pe bicicletă de dimineaţă indiferent de vreme, de-abia mi-am format ziua în aşa fel încât să fiu în biserică la 18:30 pentru frumoasele rugăciuni de seară, de-abia am pus în ordine sutele de cărţi pentru Pecica şi iată…cărţile le-am dat aproape pe toate, iar peste vreo săptămână va trebui să îmi găsesc un alt ritm.

Singura constantă vor fi rugăciunile de seară care vor continua tot la fel, de la ora 18:30 de marţi până vineri în biserica mare din centrul Pecicăi.

Azi am finalizat modulul V cu toate clasele de a VIII-a.

Ce este cu clasele astea de a VIII-a? Întotdeauna, cel puţin unii dintre ei se comportă mult mai maturi decât cei mari şi pe lângă asta sunt foarte sensibili şi, pe deasupra (extra bonus :)…) îşi mai şi manifestă această sensibilitate prin diverse moduri extrem de interesant.

Azi am primit de la clasa a VIII D ceva foarte frumos: o foaie prin care îmi mulţumesc pentru tot ceea ce i-am învăţat. Luni se scanează şi am să o pun aici să o vedeţi şi voi. Nişte scumpi, copiii minunaţi!

Tare m-aş bucura pentru ei să poată lua deciziile cele bune şi frumoase în viaţă căci au toate darurile pentru a duce o viaţă minunată. Totul depinde, de acum, doar de ei!

Share
Friday, October 14th, 2011 Articole 1 Comment

22 octombrie – Prislop

L.A.V! pleacă din nou, de data asta la Prislop, la părintele Arsenie.
Vom pleca sâmbătă, în 22 octombrie 2011, cu un microbuz de 27 de locuri.
Ne întoarcem seara.
Intenţionăm să mergem şi pe la Sarmisegetusa.
Va fi o excursie – pelerinaj de o zi. Vă aştept şi pe voi!
Costul transportului e de 45 de lei.

Pregătim şi un cântec pentru părintele Arsenie, un cântec pe care l-am exersat ieri seară la L.A.V! şi care sună nesperat de bine. Sperăm să îi placă 🙂

Share
Tuesday, October 11th, 2011 Articole No Comments

PECICA – 10

Scriu acum, la cald: ieri după masă, de la ora 17:00, am avut la Căminul Cultural o şedinţă cu părinţii elevilor din Pecica, în cadul căreia urma ca eu să le prezint materialul Campaniei AlegeViaţa! şi să le propun soluţii pentru vieţile şi sufletele copiilor lor.

Şcoala din Pecica, în totalitatea ei, adună cam 1200 de sufleţele de copii.

Liceul – pe undeva pe la 700.

Din câte înţelesesem, au fost invitaţi la întâlnire cam 10 părinţi din fiecare clasă de liceu.

Ieri după masă, în splendida sală de spectacole a Căminului Cultural din Pecica au fost prezenţi 10 părinţi.

10!

Cu 10 oameni schimbăm lumea! Cu 10 părinţi conştienţi de ceea ce trebuie de acum să facă ei şi copiii lor se schimbă totul!

Nu o spun peiorativ, nici în glumă. Chiar cred că aceşti 10 oameni cu adevărat interesaţi de soarta, prezentul şi viitorul copiilor lor pot schimba ceva.

Depinde doar de hotărârea, perseverenţa şi, evident, de CREDINŢA lor!

Am văzut şi priviri de oameni deznădăjduiţi, înfrânţi sau trişti, dar, dacă îl vor chema pe Dumnezeu în ajutor, vor vedea că lucrurile se pot schimba.

10 părinţi, Doamne, te cheamă şi te roagă să ai milă de copii lor!

…………………………………………………………………………………………..

p.s. 1. Cumplita spaimă pe care am citit-o pe chipurile lor când vizionau filmul “In your face” mi-a adus lacrimi în ochi...

p.s.2 – pentru copiii acelor părinţi prezenţi la şedinţă şi care citesc acest blog: Dragul meu, draga mea, mamei sau tatălui tău chiar îi pasă de tine! Te rog să apreciezi acest lucru cum se cuvine, pentru că eşti cu adevărat un copil special

Share
Friday, October 7th, 2011 Articole 2 Comments

L.A.V! + PECICA = LOVE

Sâmbătă, drăguţilor, sâmbătă, ne dăm mâinile în tradiţionala, de acum, îmbrăţişare a L.A.V! -ului în gara de la Pecica.

Haideţi să mişcăm sufletele de pe aici! Haideţi să le arătăm Speranţa, Frumosul şi Binele, veselia şi energia sufletelor de adolescenţi!

Vă voi aştepta la ora 8:40 în gara Pecicăi. De la Arad trenul pleacă la ora 8:00.

Pecica e mare, aşa că avem mult de lucru.

Pecica e frumoasă, aşa că avem multe de văzut.

Pecica are cea mai bună apă de băut de la Fântâna Momacului, aşa că, arădenilor, curticenilor, zădărencelor şi restul, aduceţi-vă, dacă vreţi, şi câte o sticlă să vă ostoiţi setea.

Pecica are şi cea mai bună supă de pui cu tăiţei (pe care o să o facă maică-mea, bineănţeles, după “modelul” Zădăreni, hehehe:) …) aşa că …nu, nu trebuie să vă aduceţi linguri, staţi liniştiţi :))

Pecica are şi nişte copii tare frumoşi care sper să îşi învingă de data asta inerţia, somnul şi/sau lenea, timiditatea şi sfioşenia şi să vină să vă întâmpine la gară împreună cu mine.

Vă aştept, dragilor, să dăm un sens mai adânc unei banale zile de sâmbătă!

p.s. Aştept, evident, confirmări, ca să ştiu câţi pui trebuie tăiaţi 🙂 sau ce, credeaţi că îi cumpăr din magazin??? 😛

Share
Thursday, October 6th, 2011 Articole 1 Comment


Anunt pe e-mail

Daca doriti sa fiti anuntati ori de cate ori apare un articol nou in site-ul nostru, inregistrati-va in acest formular.Va multumim!